Rejestr zmian w biuletynie

13.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 92/60/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 91/59/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 90/58/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Modernizacja ul. Zielnej, ul. Chmielnej, ul. Oliwkowej i ul. Cynamonowej – nawierzchnia drogi ul. Zielnej” WZP.271.1.7.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Modernizacja ul. Zielnej, ul. Chmielnej, ul. Oliwkowej i ul. Cynamonowej – nawierzchnia drogi ul. Zielnej” WZP.271.1.7.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do SIWZ cz.2. - 09.05.2019 r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Modernizacja ul. Zielnej, ul. Chmielnej, ul. Oliwkowej i ul. Cynamonowej – nawierzchnia drogi ul. Zielnej” WZP.271.1.7.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Modernizacja ul. Zielnej, ul. Chmielnej, ul. Oliwkowej i ul. Cynamonowej – nawierzchnia drogi ul. Zielnej” WZP.271.1.7.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do SIWZ cz. 1 - 09.05.2019 r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Modernizacja ul. Zielnej, ul. Chmielnej, ul. Oliwkowej i ul. Cynamonowej – nawierzchnia drogi ul. Zielnej” WZP.271.1.7.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.10.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.10.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -09.05.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Odbiór przeterminowanych leków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Segregacja odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gospodarka odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Segregacja odpadów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gospodarka odpadami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 9
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja dodatkowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 9
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 9
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja dodatkowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie Burmistrza Miasta Zgorzelec ws. odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 67/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 2 do 67-2019"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 67/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 2 do zasad"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 67/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 2 do zasad"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 67/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 1 do zasad"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 67/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 1 do zasad"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 67/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 1 do 67-2019"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 67/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał 1 do 67-2019
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 67/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał 1 do zasad
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 67/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał 2 do zasad
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 67/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał 2 do uchwały
Dotyczy dokumentu:
Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o miejscu zagospodarowania odpadów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram odibioru odpadów zmieszanych Rejon 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych Rejon 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram odibioru odpadów zmieszanych Rejon 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych Rejon 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych Rejon 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o podmiotach prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Zgorzelec za 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Zgorzelec za 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Zgorzelec za 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Zgorzelec za 2015r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Zgorzelec za 2014r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Zgorzelec za 2013r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Analiza gospodarki odpadami przed "reformą" systemu gospodarki odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Zgorzelec za 2012r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Analiza gospodarki odpadami przed "reformą" systemu gospodarki odpadami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości mieszanych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała ws. przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała ws. przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała ws. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała ws. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała ws. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała ws. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art. 19a. na realizację zadania publicznego pn. Obchody 25 lecia Stowarzyszenia Amazonek i Osób z Chorobą Nowotworową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała ws. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała ws. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Menu - Budżet obywatelski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula - budżet obywatelski.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Menu - Budżet obywatelski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Menu - Budżet obywatelski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula - budżet obywatelski.pdf

07.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Menu - Budżet obywatelski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula - budżet obywatelski.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Menu - Budżet obywatelski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dodatkowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dodatkowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet miasta na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinia RIO z wykonania budżetu Miasta Zgorzelec za2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budżet miasta na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 71/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 71/2019"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 71/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała 71/2019
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 71/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała 71/2019"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Nr 102/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 6 maja 2019 r. ws. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie Nr 102/2019 Komisarza Wyborczyego"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Nr 102/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 6 maja 2019 r. ws. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Zgorzelec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Postanowienie Nr 102/2019 Komisarza Wyborczyego
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr VI/2019"
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o petycjach w 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o petycjach w 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Petycja 4-2019 ws. podjęcie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Partyzantów 2-3 w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Żłobek Miejski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Żłobek Miejski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 9
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 9
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Skłodowskiej Curie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Skłodowskiej Curie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Administracja Domów Mieszkalnych w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Administracja Domów Mieszkalnych w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Partyzantów 2-3 w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dodatkowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Nr 102/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 6 maja 2019 r. ws. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Zgorzelec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna