Rejestr zmian w biuletynie

14.09.2018

Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 797/168/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2018 roku
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 797/168/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 796/167/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 795/166/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 794/165/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 793/164/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 792/163/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 791/162/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 790/161/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 789/160/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 50/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół Nr 50/2018
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa parkingu przy ul. Tuwima w Zgorzelcu"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: "Montaż wiaty przystankowej przy ul. Reymonta w Zgorzelcu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: "Montaż wiaty przystankowej przy ul. Reymonta w Zgorzelcu"
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.37.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia drogowego ul. Widok w Zgorzelcu - etap I - WZP.271.1.38.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja z dnia 12 września 2018r. Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgorzelcu o składzie komisji oraz siedzibie i pełnionych dyżurach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał Rady Miasta 2006 - 2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr uchwał 2006-2010"

12.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr uchwał 2014-2018"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr uchwał 2014-2018
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 428/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 10 września 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3 - WZP.271.1.35.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3 - WZP.271.1.35.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania -12.09.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Kontakt do inspektora danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Księga Jakości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Księga Jakości - G"
Dotyczy dokumentu:
Księga Jakości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Księga Jakości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Księga Jakości - G
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa świetlicy polowej wraz z zapleczem sanitarnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania -12.09.2018r."

11.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżąca naprawa oraz konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.33.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WZP.271.2.31.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. "Remont cmentarza wojennego im. Boh. II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WZP.271.2.31.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. "Remont cmentarza wojennego im. Boh. II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -11.09.2018r."
Dotyczy dokumentu:
WZP.271.2.31.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. "Remont cmentarza wojennego im. Boh. II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 11.09.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Normowanie umów najmu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynajem lokali mieszkalnych i socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamiana lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Repatriacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych na remont części wspólnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czynsze za najem lokali mieszkalnych i socjalnych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwoleń na zajęcie pasa ruchu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opiniowanie projektów zmiany organizacji ruchu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zgody na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej i wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Księga Jakości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Księga Jakości - G
Dotyczy dokumentu:
Księga Jakości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Księga Jakości - G"
Dotyczy dokumentu:
Księga Jakości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3 - WZP.271.1.35.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 10.09.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3 - WZP.271.1.35.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub anulowanie czynności materialno - technicznej zameldowania w drodze decyzji administracyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeru PESEL
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat ws. wywieszenia wykazów lokali mieszkalnych położonych w Zgorzelcu przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Łużyckiej w Zgorzelcu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 - 10.09.2018 r."

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna