Rejestr zmian w biuletynie

07.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Budowa świetlicy polowej wraz z zapleczem sanitarnym"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Budowa świetlicy polowej wraz z zapleczem sanitarnym"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMATYK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNIK DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
URZĄD STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACYJNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, ŚRODOWISKA i SPRAW MIESZKANIOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ FUNDUSZY I ROZWOJU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ARCHITEKTURY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
URZĄD STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ FUNDUSZY I ROZWOJU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie uczniów do Annen-Augustum-Gymnasium w Görlitz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie dzieci do przedszkola Zwergenhaus w Görlitz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Awans zawodowy nauczycieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, ŚRODOWISKA i SPRAW MIESZKANIOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACYJNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/przedszkoli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, ŚRODOWISKA i SPRAW MIESZKANIOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACYJNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ FUNDUSZY I ROZWOJU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub anulowanie czynności materialno - technicznej zameldowania w drodze decyzji administracyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeru PESEL
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ARCHITEKTURY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1. „Diagnoza stanu problemów związanych z piciem alkoholu, zażywaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną w Zgorzelcu – na podstawie reprezentatywnych anonimowych badań ankietowych wśród uczniów i nauczycieli”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Zgorzelcu - WZP.271.1.34.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1. „Diagnoza stanu problemów związanych z piciem alkoholu, zażywaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną w Zgorzelcu – na podstawie reprezentatywnych anonimowych badań ankietowych wśród uczniów i nauczycieli”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Zielnej, ul. Chmielnej, ul. Oliwkowej i ul. Cynamonowej - nawierzchnia drogi ul. Zielnej - WZP.271.1.32.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 06.09.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Program polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększania dostępności do świadczeń pielęgniarki/ higienistki szkolnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 106/10
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miasta Zgorzelec kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 53/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miasta Zgorzelec kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 52/2018"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 415/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał do 415-2018"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 414/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał do 414-2018"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 410/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał do 410-2018"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 427/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 426/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 425/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 424/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 423/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 422/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 421/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 420/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 419/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała nr 419-2018"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 419/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 419/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 418/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 417/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 416/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 415/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 414/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 413/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 10 września 2018r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ogłoszenie o sesji RM - 10.09.2018r.nadzw..pdf" na " "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 10 września 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 10 września 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 10 września 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 10.09.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandytatów na stanowisko specjalisty ds. kadr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Karta do głosowania w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego w mieście Zgorzelec na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.09.2018

Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2018 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 788/159/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 787/158/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 786/157/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa parkingu przy ul. Tuwima w Zgorzelcu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa parkingu przy ul. Tuwima w Zgorzelcu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: "Montaż wiaty przystankowej przy ul. Reymonta w Zgorzelcu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 412/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 411/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 410/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 409/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 408/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 406/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 407/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 406/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr uchwał 2014-2018"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr uchwał 2014-2018
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 788/159/18 Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2018 roku pn. Rozgrywki w II Lidze Kobiet w Koszykówce
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Burmistrza MiastaZgorzelec" na "Zarządzenie Burmistrza Miasta Zgorzelec, ogłoszenieotwartego konkursu ofert, skład komisji konkursowej, Regulamin pracykomisji "
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2018 roku pn. Rozgrywki w II Lidze Kobiet w Koszykówce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa świetlicy polowej wraz z zapleczem sanitarnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 03.09.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o: I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu oraz IV ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Boh. II AWP w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o IV ustnym przetargu niograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Boh. II AWP w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomści niezabudowanej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat ws. aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomści niezabudowanej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat ws. wywieszenia wykazów lokali mieszkalnych położonych w Zgorzelcu przy ul. Tuwima 59/8, Daszyńskiego 38/5 i Boh. Getta 17/2 przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców oraz wykazu nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wrocławskiej-Nowomiejskiej przeznaczonej do wydzierżawienia drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontakt do inspektora danych osobowych
Treść zmiany:
Aktualizacja danych związanych z Inspektorem Danych Osobowych
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Aktualizacja danych związanych z Inspektorem Danych Osobowych
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie w sprawie opracowania prognozy oos w postępowaniu strategicznym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna