Rejestr zmian w biuletynie

18.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Zgorzelcu - WZP.271.1.7.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 2 treści SIWZ - 19.02.2018r. "
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.02.2018

Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2018 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 659/30/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 658/29/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 657/28/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 656/27/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 655/26/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 654/25/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 653/24/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Zgorzelcu - WZP.271.1.7.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Zgorzelcu - WZP.271.1.7.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ -16.02.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżące utrzymanie, przeglądy, naprawy i konserwacje wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.61.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżące utrzymanie, przeglądy, naprawy i konserwacje wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.61.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -15.02.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art. 19a. Realizacja zadania publicznego pn. "Wakacje 3R-Ruch, Radość, Relaks""
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II - WZP.271.1.1.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II - WZP.271.1.1.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Nr 1 treści Specyfikacji istotnych warunkówzamówienia - 15.02.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II - WZP.271.1.1.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT -uszczegółowienie zakresu robót) - 15.02.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II - WZP.271.1.1.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 15.02.2018r."

14.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia drogowego ul. Henrykowskiej w Zgorzelcu - WZP.271.1.60.2017
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2017
Dotyczy dokumentu:
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego - do polskich ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Grupowy przewóz młodzieży ze Zgorzelca do miejsca wypoczynku - ferie zimowe - WZP.271.1.6.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Grupowy przewóz młodzieży ze Zgorzelca do miejsca wypoczynku - ferie zimowe - WZP.271.1.6.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -13.02.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Zgorzelcu - WZP.271.1.7.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do SIWZ - część III -13.02.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Zgorzelcu - WZP.271.1.7.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Zgorzelcu - WZP.271.1.7.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do SIWZ - część II -13.02.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Zgorzelcu - WZP.271.1.7.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do SIWZ - część I -13.02.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Zgorzelcu - WZP.271.1.7.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa i nadzór nad systemem monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.55.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej -12.02.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa i nadzór nad systemem monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.55.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa i nadzór nad systemem monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.55.2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej-12.02.2018r.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie "Zakup regionalnych produktów turystycznych we Wrocławiu w ramach projektu "Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - IV etap"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa i nadzór nad systemem monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.55.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły komisji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokoł Nr 2/06 posiedzenia Komisji Rewizyjnej wdniu 15 grudnia 2006r.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły komisji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły komisji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 2/2006"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SPRAWOZDANIE K.BiPP ZA 2017 R."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SPRAWOZDANIE K.RZPSiOŚ ZA 2017 R."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SPRAWOZDANIE K.EKMiS ZA 2017 R. "
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SPRAWOZDANIE K.KMiGP ZA 2017 R."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SPRAWOZDANIE K.BiF ZA 2017 R."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SPRAWOZDANIE K.REWIZYJNEJ ZA 2017 R."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SPRAWOZDANIE K.STATUTOWA ZA 2017 R."
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o petycjach za 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o petycjach za 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Petycja 6-2017 ws. głośnej wentylacji mechanicznej zamontowanej na budynku przy ul. Orzeszkowej 54.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odp. na petycję 6-2017"

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna