Rejestr zmian w biuletynie

17.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dokumentacji fotograficznej w parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu w ramach projektu pn. „Park Mostów”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie nr 68/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Jeleniej Górze w sprawie powołania Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.10.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.10.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 17.04.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Statutowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o sesji RM"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie jubileuszowego tortu wśród uczestników i widzów projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie jubileuszowego tortu wśród uczestników i widzów projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - "Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta Zgorzelec" - WZP.271.1.6.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 16.04.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - "Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta Zgorzelec" - WZP.271.1.6.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:" Zapewnienie, przez co najmniej dwa profesjonalne zespoły muzyki tradycyjnej, oprawy muzycznej podczas zabawy tanecznej, zapewnienie wodzireja do prowadzenie zabawy wraz nauką tańców w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:" Zapewnienie, przez co najmniej dwa profesjonalne zespoły muzyki tradycyjnej, oprawy muzycznej podczas zabawy tanecznej, zapewnienie wodzireja do prowadzenie zabawy wraz nauką tańców w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn."Przygotowanie wystawy plenerowej w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn."Przygotowanie wystawy plenerowej w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Przygotowanie zagrody słowiańskiej i germańskiej, odtwarzanie kultury Słowian i German, zapewnienie rekonstruktorów min 40 osób w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Przygotowanie zagrody słowiańskiej i germańskiej, odtwarzanie kultury Słowian i German, zapewnienie rekonstruktorów min 40 osób w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie graficzne, skład, wydruk i dostawa dwujęzycznych plakatów w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie graficzne, skład, wydruk i dostawa dwujęzycznych plakatów w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Przygotowanie i przeprowadzenie quizu wiedzy na temat Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Przygotowanie i przeprowadzenie quizu wiedzy na temat Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:" Zapewnienie, przez co najmniej dwa profesjonalne zespoły muzyki tradycyjnej, oprawy muzycznej podczas zabawy tanecznej, zapewnienie wodzireja do prowadzenie zabawy wraz nauką tańców w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Przygotowanie zagrody słowiańskiej i germańskiej, odtwarzanie kultury Słowian i German, zapewnienie rekonstruktorów min 40 osób w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie graficzne, skład, wydruk i dostawa dwujęzycznych plakatów w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn."Przygotowanie wystawy plenerowej w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Prowadzenie, przygotowanie terenu, zapewnienie i montaż urządzeń niezbędnych do prowadzenia obozu survivalowego w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Przygotowanie i przeprowadzenie quizu wiedzy na temat Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Przygotowanie i przeprowadzenie quizu wiedzy na temat Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Przygotowanie i przeprowadzenie quizu wiedzy na temat Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

15.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa uczestników i widzów projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Przygotowanie dwóch zup (polskiej i niemieckiej) dla uczestników widzów projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Grupowy przewóz młodzieży ze Zgorzelca do miejsca wypoczynku we Francji” -WZP.271.1.2.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Grupowy przewóz młodzieży ze Zgorzelca do miejsca wypoczynku we Francji” -WZP.271.1.2.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert-15.04.2019 r. "
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 79/47/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Dostawa i obsługa sanitariatów w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Dostawa i obsługa sanitariatów w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Zabezpieczenie medyczne w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Zabezpieczenie medyczne w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Zabezpieczenie medyczne w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa uczestników i widzów w ramach w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa uczestników i widzów w ramach w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Rodzinna strefa rekreacji w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Rodzinna strefa rekreacji w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa uczestników i widzów projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa uczestników i widzów projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Prowadzenie i organizacja pleneru malarskiego w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Prowadzenie i organizacja pleneru malarskiego w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wynajem firmy odpowiedzialnej za przygotowanie terenu imprezy, sprzątanie w trakcie imprezy jaki i po jej zakończeniu tj. w okresie od 29-30.04.2019 i od 01-02.05.2019r. w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wynajem firmy odpowiedzialnej za przygotowanie terenu imprezy, sprzątanie w trakcie imprezy jaki i po jej zakończeniu tj. w okresie od 29-30.04.2019 i od 01-02.05.2019r. w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wynajem firmy odpowiedzialnej za przygotowanie terenu imprezy, sprzątanie w trakcie imprezy jaki i po jej zakończeniu tj. w okresie od 29-30.04.2019 i od 01-02.05.2019r. w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Sprzątanie w trakcie trwania i po zakończeniu imprezy w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Sprzątanie w trakcie trwania i po zakończeniu imprezy w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie firmy odpowiedzialnej za prowadzenie, zapewnienie niezbędnych urządzeń do prowadzenia gier i zabaw z wykorzystaniem baniek mydlanych w ramach projektu pn. "Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie firmy odpowiedzialnej za prowadzenie, zapewnienie niezbędnych urządzeń do prowadzenia gier i zabaw z wykorzystaniem baniek mydlanych w ramach projektu pn. "Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Sprzątanie w trakcie trwania i po zakończeniu imprezy w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wynajem firmy odpowiedzialnej za zabezpieczenie medyczne uczestników i widzów projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wynajem firmy odpowiedzialnej za zabezpieczenie medyczne uczestników i widzów projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze oferty-zabezpieczeniemedyczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: dostawa i obsługa 8 sztuk toalet przenośnych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych dla uczestników i widzów obchodów w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze oferty - toalety.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: dostawa i obsługa 8 sztuk toalet przenośnych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych dla uczestników i widzów obchodów w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Przygotowanie dwóch zup (polskiej i niemieckiej) dla uczestników widzów projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Przygotowanie dwóch zup (polskiej i niemieckiej) dla uczestników widzów projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze oferty - zupy PL i DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Edukacji Kultury Młodzieży i Sportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"

13.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:" Zapewnienie, przez co najmniej dwa profesjonalne zespoły muzyki tradycyjnej, oprawy muzycznej podczas zabawy tanecznej, zapewnienie wodzireja do prowadzenie zabawy wraz nauką tańców w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Przygotowanie zagrody słowiańskiej i germańskiej, odtwarzanie kultury Słowian i German, zapewnienie rekonstruktorów min 40 osób w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn."Przygotowanie wystawy plenerowej w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie graficzne, skład, wydruk i dostawa dwujęzycznych plakatów w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Prowadzenie, przygotowanie terenu, zapewnienie i montaż urządzeń niezbędnych do prowadzenia obozu survivalowego w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Przygotowanie i przeprowadzenie quizu wiedzy na temat Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur – 15 lat w Unii Europejskiej – Festyn Europejski”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

12.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art. 19a. na realizację zadania publicznego pn. Udział w przeglądach piosenki ludowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art. 19a. na realizację zadania publicznego pn. Wycieczka autokarowa w ramach międzynarodowego Dnia Otwartych Domów Przysłupowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art. 19a. na realizację zadania publicznego pn. Wycieczka autokarowa w ramach międzynarodowego Dnia Otwartych Domów Przysłupowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wynajem sprzętu do nagłośnienia wraz z konferansjerem, sceny, namiotów festynowych, ławostołów, barierek wygradzających w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wystawa podsumowująca 15 letnią współpracę polsko – niemiecką w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Polsko-niemieckie spotkania teatralno-cyrkowe w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Spływ pontonowy w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Nagrody rzeczowe w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Posiłki regeneracyjne i pakiety startowe w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty: Banery informacyjno-promocyjne w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Oprawa muzyczna w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty: Mistrz kuchni prowadzący warsztaty kulinarne w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty: Banery informacyjno-promocyjne w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Pomiar czasu i numery startowe dla uczestników biegu w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty: Koszulki dla zawodników i wolontariuszy, wykonanie medali i pucharów za bieg w ramach projektu pn. "15 lat Polski w UE"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 78/46/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 77/45/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 76/44/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 76/44/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 76/44/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwoleń na zajęcie pasa ruchu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwoleń na zajęcie pasa ruchu drogowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy na umieszczeniereklamy w pasie drogowym drogi wewnętrznej"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwoleń na zajęcie pasa ruchu drogowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy na umieszczeniew drodze wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwoleń na zajęcie pasa ruchu drogowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy na zajęcie pasadrogowego drogi wewnętrznej"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwoleń na zajęcie pasa ruchu drogowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy oraz naliczenieopłat za umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnetrznej obiektówbudowlanych i tymczasowych"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwoleń na zajęcie pasa ruchu drogowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy pasa drogowegodrogi wewnętrznej na prawach wyłączności"
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o petycjach w 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o petycjach w 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Petycja 3-2019 ws. zmiany przepisów prawa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.10.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.10.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ - 11.04.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zalecenia pokontrolne, MDK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna