Rejestr zmian w biuletynie

13.06.2018

Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Grupowy przewóz młodzieży ze Zgorzelca do miejsca wypoczynku we Francji - WZP.271.1.27.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogloszenie"
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zbiorcza informacja o petycjach skierowanych do RadyMiasta Zgorzelec w roku 2017."
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 47/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 48/2018"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 19 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie o sesji RM
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 19 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o sesji RM"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 19 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 19 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie o sesji RM
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 19 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 19 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 19 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Grupowy przewóz młodzieży ze Zgorzelca do miejsca wypoczynku we Francji - WZP.271.1.24.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania -12.06.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Grupowy przewóz młodzieży ze Zgorzelca do miejsca wypoczynku we Francji - WZP.271.1.24.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 12.06.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "podatki i opłaty lokalne"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "podatki i opłaty lokalne"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "podatki i opłaty lokalne"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "podatki i opłaty lokalne"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "podatki i opłaty lokalne"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "podatki i opłaty lokalne"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "planowanie przestrzenne "
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "planowanie przestrzenne "
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "planowanie przestrzenne "
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "planowanie przestrzenne "
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "planowanie przestrzenne "
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "planowanie przestrzenne "
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "planowanie przestrzenne "
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 7- numeracja porządkowanieruchomości.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 6- nazewnictwo placów iulic.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 5- decyzje o WZ i CP,wypisy i wyrysy z mpzp, procedura planistyczna, renta planistyczna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 4- zaświadczenia ozgodności zamierzonego sposobu użytkowania z mpzp.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 3- zaświadczenia zmpzp.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 2- wstępny projektpodziału.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 1- zabytki.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 1- zabytki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 2- wstępny projektpodziału.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 3- zaświadczenia zmpzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 4- zaświadczenia ozgodności zamierzonego sposobu użytkowania z mpzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 5- decyzje o WZ i CP, wypisyi wyrysy z mpzp, procedura planistyczna, renta planistyczna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 6- nazewnictwo placów iulic.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 7- numeracja porządkowanieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Reymonta i ul. Gen. Okulickiego przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

11.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I ustnym przetrgu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Konarskiego w Zgorzelcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa toru rowerowego typu pump track - etap pierwszy budowa oświetlenia - WZP.271.1.19.2018
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Wyjaśnienie Nr 1 treści OpisuWarunków Zamówienia - 11.06.2018r." na "Wyjaśnienie Nr 1 treściSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 11.06.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa toru rowerowego typu pump track - etap pierwszy budowa oświetlenia - WZP.271.1.19.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa toru rowerowego typu pump track - etap pierwszy budowa oświetlenia - WZP.271.1.19.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 1 treści Opisu WarunkówZamówienia - 11.06.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Konarskiego w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dniu 18 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "gospodarka nieruchomościami"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "gospodarka nieruchomościami"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.06.2018

Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2018 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 728/99/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art. 19a. Realizacja zadania publicznego pn. Wodniacka Półkolonia Zuchowa "Witka 2018""
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna