Rejestr zmian w biuletynie

13.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Remont muru oporowego przy ul. Szkolnej w Zgorzelcu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Remont muru oporowego przy ul. Szkolnej w Zgorzelcu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Remont muru oporowego przy ul. Szkolnej w Zgorzelcu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport z konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zgorzelec na lata 2016-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.12.2016

Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2016 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2016 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2016 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2016 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2016 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 428/193/16 z dnia 07.12.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 427/192/16 z dnia 07.12.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 426/191/16 z dnia 07.12.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Zgorzelec o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Zgorzelec w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna