Rejestr zmian w biuletynie

03.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art. 19a. na realizację zadania publicznego pn. Memoriał Wilhelma Nowickiego i Józefa Wiatrowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa uczestników i widzów projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - "Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta Zgorzelec" - WZP.271.1.6.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wynajem firmy odpowiedzialnej za zabezpieczenie medyczne uczestników i widzów projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Przygotowanie dwóch zup (polskiej i niemieckiej) dla uczestników widzów projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Prowadzenie i organizacja pleneru malarskiego w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wynajem firmy odpowiedzialnej za przygotowanie terenu imprezy, sprzątanie w trakcie imprezy jaki i po jej zakończeniu tj. w okresie od 29-30.04.2019 i od 01-02.05.2019r. w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: dostawa i obsługa 8 sztuk toalet przenośnych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych dla uczestników i widzów obchodów w ramach projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie jubileuszowego tortu wśród uczestników i widzów projektu pn. „Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie firmy odpowiedzialnej za prowadzenie, zapewnienie niezbędnych urządzeń do prowadzenia gier i zabaw z wykorzystaniem baniek mydlanych w ramach projektu pn. "Na Styku Kultur - 15 lat w Unii Europejskiej - Festyn Europejski"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych "

01.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.10.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.10.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 9B do Opisu Przedmiotu Zamówienia -01.04.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.10.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 9A do Opisu Przedmiotu Zamówienia cz II- 01.04.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.10.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 9A do Opisu Przedmiotu Zamówienia cz I- 01.04.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Władze Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.10.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr V/2019"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 53/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 26 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał do 53-2019"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 60/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 26 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 59/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 26 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 58/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 26 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 57/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 26 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 56/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 26 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 55/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 26 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 54/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 26 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 53/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 26 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 52/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 26 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr uchwał 2018-2023"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał 2018-2023
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr uchwał 2018-2023
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na wycięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 19/2 (Obr. VII, AM-2) przy ul. Powstańców Śląskich w Zgorzlecu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na wycięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 19/2 (Obr. VII, AM-2) przy ul. Powstańców Śląskich w Zgorzlecu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.03.2019

Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 75/43/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 74/42/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet miasta na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet miasta na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Budżet miasta na 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018
Dotyczy dokumentu:
Budżet miasta na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet miasta na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Budżet miasta na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 71/39/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 71/39/19
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie BM Nr 71/39/19
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 71/39/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie BM Nr 71/39/19"

28.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta między sesjami RM tj. za okres od 26.02.2019r. do 25.03.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 73/41/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 72/40/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 71/39/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Daszyńskiego i ul. Wrocławskiej w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Daszyńskiego i ul. Wrocławskiej w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Daszyńskiego i ul. Wrocławskiej w ramach projektu pn. „15 lat Polski w UE”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o petycjach w 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o petycjach w 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Petycja 2-2019 ws. przesłania do lokalnych mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych dla terenu Gminy/Miasta-linku do informacji w portalu Mikroporady.pl dot. istotnych dla mikroprzedsiębiorców spraw. Zamieszczenie zał. logotypu serwisu-Mikroporady.pl do oficjalnego Serwisu WWW Gminy w widocznym miejscu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji w dniu 26 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytane radnego M.Szczerbaty ws. utrudnień w komunikacji zgłoszone na sesji w dniu 26 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 6/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytane radnego M.Szczerbaty ws. utrudnień w komunikacji zgłoszone na sesji w dniu 26 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny Zdrowia Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 7/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny Zdrowia Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Edukacji Kultury Mlodzieży i Sportu Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 7/2019"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego W. Woźniaka ws. uprzątnięcia piasku, ktory został wysypany przez firmę wykonującą remont na ul. Kościuszki zgłoszone na sesji w dniu 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Edukacji Kultury Mlodzieży i Sportu Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego W. Woźniaka ws. przedłużenia abonamentu parkowania ze względu na remont ul. Kościuszki zgłoszone na sesji w dniu 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego W. Woźniaka ws. oznakowania ścieżki rowerowej przy Rossmannie w dół ul. Kościcuszki zgłoszone na sesji w dniu 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego W. Woźniaka ws. uprzątnięcia piasku, ktory został wysypany przez firmę wykonującą remont na ul. Kościuszki zgłoszone na sesji w dniu 22 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Komunalnych Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Komunalnych Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 6/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 8/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 7/2019"

27.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacje z realizacji uchwał Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje z realizacji uchwał Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja nr 3 z realizacji uchwał.pdf"

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna