Rejestr zmian w biuletynie

24.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik klauzula petycje.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Menu - Zamówienia publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna - RODO"
Dotyczy dokumentu:
Menu - Zamówienia publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - RODO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - RODO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - RODO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Prawo zamówień publicznych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 3- zaświadczenia zmpzp.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 4- zaświadczenia ozgodności zamierzonego sposobu użytkowania z mpzp.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zaświdczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z mpzp, informacja o prztwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 5- decyzje o WZ i CP,wypisy i wyrysy z mpzp, procedura planistyczna, renta planistyczna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 7 - numeracjanieruchomości.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 6- nazewnictwo placów iulic.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Numeracja nieruchomości, informacja o przetwarzaniudanych osobowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nazewnictwo placów i ulic, informacja oprztwarzanie danych osobowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 2- wstępny projektpodziału.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wstępny projekt podziału nieruchomości, informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
klauzula informacyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula - nabóry w Urzędzie MiastaZgorzelec.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 1- zabytki.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zabytek, informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przetwarzanie danych w związku z ustawą ogospodarce nieruchomościami nr 1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula - pożytek publiczny.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przetwarzanie danych w związku z ustawą ogospodarce nieruchomościami nr 2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Menu - gospodarka nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obrót nieruchomosciami, informacja o przetwarzaniudanych osobowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Menu - gospodarka nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przekształcenie, podział nieruchomości,informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Menu - gospodarka nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik klauzula ewidencja odznaczonych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula medale.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Menu - podatki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oplata-strefa płatnego parkowania, informacja oprzetwarzaniu danych osobowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Menu - podatki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Strefa płatnego parkowania.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Podatki i opłaty lokalne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wpis do ewidencji działności gospodarczej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Menu - podatki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podatki i opłaty lokalne, informacja oprzetwarzamiu danych osobowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Menu - podatki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Powszechny obowiązek obrony.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Powszechny obowiązek obrony, informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kształenie młodocianych, informacja oprztwarzaniu danych osobowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula kształ. młodocianych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula dowóz ucznia niepełnospr..pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Opłata za gospodarowanie odpadami.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Transport drogowy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami, informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opłata za gospodarowanie odpadami, informacja oprzetwarzaniu danych osobowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny Zdrowia Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6 - 21 lutego 2019 r. anonimizacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny Zdrowia Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny Zdrowia Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół Nr 6/2019
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5 - 21 lutego 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół Nr 5/2019
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonywanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Transport drogowy, informacja o przetwarzaniu danychosobowych"
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonywanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przeciwdziałanie alkoholizmowi.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Działalność gospodarcza.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu, informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 34
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. do projektu uchwały nr 34.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 36
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. do projektu uchwały nr 36.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 36
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przetwarzanie w związku z ustawą o ewidencjiludności
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przetwarzanie w związku z ustawą o dowodachosobistych
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr projektów uchwał 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR PROJEKTÓW UCHWAŁ 2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dwody osobiste, informacje dotyczące przetwarzaniadanych osobowych.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 40
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 39
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 38
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 37
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 36
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 35
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 34
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 33
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 32
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:Wykonanie, dostawa i montaż dwujęzycznych tablic edukacyjnych o historii regionu oraz przyrodniczych zestawów interaktywnych w ramach projektu pn. „Park Mostów”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:Wykonanie, dostawa i montaż dwujęzycznych tablic edukacyjnych o historii regionu oraz przyrodniczych zestawów interaktywnych w ramach projektu pn. „Park Mostów”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

20.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wznowienie działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonywanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Edukacji Kultury Młodzieży i Sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Edukacji Kultury Młodzieży i Sportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 26 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 26 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Statutowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Statutowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.49.2018
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Pielęgnacja wysokiej zieleni na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w latach 2019-2021 - WZP.271.1.1.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Pielęgnacja wysokiej zieleni na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w latach 2019-2021 - WZP.271.1.1.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 20.03.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

19.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie, utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot dowodów osobistych
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja Burmistrza Miasta w sprawie wykazumiejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowychobwieszczeń wyborczych i plakatów
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec w spawie przystąpienia do sporządzenia MPZP Dzielnicy Północ w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec w spawie przystąpienia do sporządzenia MPZP Dzielnicy Północ w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec w spawie przystąpienia do sporządzenia MPZP Dzielnicy Północ w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec w spawie przystąpienia do sporządzenia MPZP Dzielnicy Północ w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3 - etap I - WZP.271.1.3.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3 - etap I - WZP.271.1.3.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania -18.03.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie, przeglądy, naprawy i konserwacje wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec” - WZP.271.2.2.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie, przeglądy, naprawy i konserwacje wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec” - WZP.271.2.2.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -18.03.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z wspierania kultury fizycznej pn. „Ruch – oddech – zdrowie i rekreacja”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 70/38/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 69/37/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 68/36/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 67/35/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nowych drukach ofert na realizację zadan publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna