Rejestr zmian w biuletynie

04.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa toru rowerowego typu pump track - WZP.271.1.2.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa toru rowerowego typu pump track - WZP.271.1.2.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 04.04.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 683/54/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie BM Nr 683/54/18"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 683/54/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 683/54/18
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 683/54/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie BM Nr 683/54/18
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 683/54/18
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta między sesjami RM tj. za okres od 27.02.2018r. do 26.03.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2018 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń BM wydanych w 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 683/54/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 682/53/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 681/52/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 680/51/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 679/50/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni jezdni ul. Pułaskiego w Zgorzelcu - WZP.271.1.5.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -04.04.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa miejsc parkingowych przy ul. E. Plater w Zgorzelcu - WZP.271.1.64.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa miejsc parkingowych przy ul. E. Plater w Zgorzelcu - WZP.271.1.64.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -04.04.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Budżet miasta na 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok"

03.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miasta Zgorzelec kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 48/2017"
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Memoriał Wilhelma Nowickiego i Józefa Wiatrowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 368/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 367/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 366/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 366/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał do 366-2018"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 366/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 365/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 364/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr uchwał 2014-2018"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 363/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2010-2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr uchwał 2010-2014"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr uchwał 2014-2018
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2010-2014
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr uchwał 2010-2014
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Zgorzelcu - WZP.271.1.13.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - II etap" - powołanie zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 45/2018 "
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 38/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 35/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 40/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 46/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2018roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa i nadzór nad systemem monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.55.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa i nadzór nad systemem monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.55.2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -29.03.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II - WZP.271.1.14.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II - WZP.271.1.14.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do SIWZ - część VI -29.03.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II - WZP.271.1.14.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do SIWZ - część V -29.03.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II - WZP.271.1.14.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do SIWZ - część IV -29.03.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II - WZP.271.1.14.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do SIWZ - część III -29.03.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II - WZP.271.1.14.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do SIWZ - część II -29.03.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II - WZP.271.1.14.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do SIWZ - część I -29.03.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II - WZP.271.1.14.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Firmularze - wersja edytowalna.zip
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularze - wersja edytowalna.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni jezdni ul. Poniatowskiego w Zgorzelcu - WZP.271.1.16.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. "Odnowienie oznakowania drogowego poziomego na drogach gminnych w mieście Zgorzelec oraz dostosowanie istniejącego oznakowania miejsc parkingowych dla kierowców pojazdów posiadających kartę parkingową"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja projektowa - 29.03.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. "Odnowienie oznakowania drogowego poziomego na drogach gminnych w mieście Zgorzelec oraz dostosowanie istniejącego oznakowania miejsc parkingowych dla kierowców pojazdów posiadających kartę parkingową"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr projektów uchwał 2018"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr porojektów uchwał 2018
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 27
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna