Rejestr zmian w biuletynie

20.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa świetlicy polowej wraz z zapleczem sanitarnym"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 20.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk"
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk"
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia nasprzedaż napojów alkoholowych
Dotyczy dokumentu:
Usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk"
Dotyczy dokumentu:
Usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Druk" na "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
Usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie innego obiektu do ewidencji innychobiektów świadczących usługi hotelarskie
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wydanie lub zmianę licencjina wykonywanie transportu drogowego taksówką" na "Wniosek "
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie lub zmianę licencji nawykonywanie transportu drogowego taksówką"
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedażnapojów alkoholowych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonanie trasportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedażnapojów alkoholowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia nasprzedaż napojów alkoholowych"
Dotyczy dokumentu:
Usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie innego obiektu do ewidencji innychobiektów świadczących usługi hotelarskie"
Dotyczy dokumentu:
Usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Zgorzelcu - WZP.271.1.43.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Zgorzelcu - WZP.271.1.43.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Budowa świetlicy polowej wraz z zapleczem sanitarnym"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania -20.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu ogloszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Wrocławskiej i Scultetusa w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art 19 a na realizację zadania publicznego pn. "Zgorzelec łączy nie tylko piłka"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu (przedłużenie ul. Scultetusa w stonę ul. Wrocławskiej)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelecwydanych w 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelecwydanych w 2018 roku
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 829/200/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 19.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
ZMAIAN IMIENIA DZIECKA (6M-CY OD DATY SPORZĄDZENIA AKTU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMAIAN IMIENIA DZIECKA (6M-CY OD DATY SPORZĄDZENIA AKTU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/ LUB ZGON
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/ LUB ZGON
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budzet miasta na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/ LUB ZGON
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/ LUB ZGON
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat ws. wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Górnowiejskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/ LUB ZGON
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/ LUB ZGON
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK W SPRAWIE ODTWORZENIA - REJESTRACJITREŚCIZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO - DOKUMENTUPOTWIERDZAJĄCEGO ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelecwydanych w 2018 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelecwydanych w 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat ws. wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Górnowiejskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/ LUB ZGON
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 828/199/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 827/198/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMIENIA I /LUB NAZWISKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMIENIA I /LUB NAZWISKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 14 położonego w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 46
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia - II etap - WZP.271.1.36.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -16.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMIENIA I /LUB NAZWISKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O NADANIE MEDALU Z TYTUŁU 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE ZGONU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o petycjach w 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o petycjach w 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Petycja 10-2018 ws. próby dokonania analizy-możliwości wdrożenia w Urzędzie/Jednostce/Spółce Komunalnej-procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Petycja 10-2018
Dotyczy dokumentu:
Petycja 10-2018 ws. próby dokonania analizy-możliwości wdrożenia w Urzędzie/Jednostce/Spółce Komunalnej-procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 10 treści SIWZ - 15.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE URODZENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE URODZENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE URODZENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE URODZENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM ROZWIĄZANEGO MAŁŻEŃSTWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZNANIE OJCOSTWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK O WYDANIE ODPISU SKRÓCONEGO - ZUPEŁNEGO -SKRÓCONEGO WIELOJĘZYCZNEGO"
Dotyczy dokumentu:
WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie odpisów z aktów:urodzenia/małżeństwa/zgonu
Dotyczy dokumentu:
WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU : URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU DO POLSKICH KSIĄG.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZNAWANIE ORZECZEŃ ZAGRANICZNYCH DOTYCZĄCYCH STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZNAWANIE ORZECZEŃ ZAGRANICZNYCH DOTYCZĄCYCH STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dn. 9 listopada 2018 r. ws. zwołania I sesji Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna