Rejestr zmian w biuletynie

13.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Gminny Program Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2020.
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gminny Program Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2020. "
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - "Modernizacja ogrodzenia boisk wielofunkcyjnych" - WZP.271.1.24.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - "Modernizacja ogrodzenia boisk wielofunkcyjnych" - WZP.271.1.24.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -13.11.2019r."

12.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o ogłoszeniu I ustnego przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Reymonta 27 /1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o Zgromadzeniu Publicznym w dniu 13.11.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Statutowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Statutowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Reymonta 27 /1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Edukacji Kultury Mlodzieży i Sportu Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 13/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Edukacji Kultury Mlodzieży i Sportu Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna