Rejestr zmian w biuletynie

21.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I ustnego przetrgu ograniczonego na sprzedaz nieruchomości położonej przy ul. Bolesławieckiej (Lubańskiej) w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Oświetlenie drogi wewnętrznej przy ul. Struga w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-22.02.2017r. "
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec do szkół wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 22.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec do szkół wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Nr 1 treści SIWZ - 22.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec do szkół wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ - 22.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 28 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 28 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana uszkodzonych w wyniku awarii urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Zgorzelec w latach 2017-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 20.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowiskoReferenta w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2017 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2017 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 452/12/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 451/11/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzeniapublicznego"
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozszerzenie cmentarza komunalnego - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Poprawiony PZT - 16.02.2017r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozszerzenie cmentarza komunalnego - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ - 16.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozszerzenie cmentarza komunalnego - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Nr 2 treści SIWZ - 16.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisów skróconych i zupełnych akt stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisów z aktów:urodzenia/małżeństwa/zgonu"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisów skróconych i zupełnych akt stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie odpisów z aktów (urodzenia -małżeństwa - zgonu).pdf
Dotyczy dokumentu:
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego - do polskich ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie urodzenia do polskich ksiągstanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego - do polskich ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie małżeństwa do polskichksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego - do polskich ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Wniosek o wpisanie zgonu do polskich ksiąg stanucywilnego zagranicznego aktu zgonu"
Dotyczy dokumentu:
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego - do polskich ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie urodzenia do polskich ksiągstanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia"
Dotyczy dokumentu:
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego - do polskich ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie małżeństwa do polskich ksiągstanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa"
Dotyczy dokumentu:
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego - do polskich ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie zgonu do polskich ksiąg stanucywilnego zagranicznego aktu zgonu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zmiana imienia i/lub nazwiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana imienia, nazwiska"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana imienia i/lub nazwiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o: sprostowanie, uzupełnienie aktu:urodzenia, małżeństwa, zgonu"
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSEK o: sprostowanie, uzupełnienie aktu:urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonego w USC Zgorzelec
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSEK o sprostowanie - uzupełnienie aktuurodzenia - małżeństwa - zgonu sporządzonego w USC Zgorzelec.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK o: sprostowanie, uzupełnienie aktu:urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonego w USC Zgorzelec"

15.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Remont muru oporowego przy ul. Szkolnej w Zgorzelcu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Świętego Jana 4-6 w Zgorzelcu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Budowa ogólnodostępnej toalety w Parku Błachańca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie do zaproszenia z dnia 09.07.2013r. na opracowanie dokumentacji projektowej, budowy i montażu wraz z uruchomieniem samoobsługowej, ogólnodostępnej toalety wolnostojącej na zadaniu pn.: Budowa ogólnodostępnej toalety w Parku Błachańca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie do zaproszenia z dnia 09.07.2013r. na opracowanie dokumentacji projektowej, budowy i montażu wraz z uruchomieniem samoobsługowej, ogólnodostępnej toalety wolnostojącej na zadaniu pn.: Budowa ogólnodostępnej toalety w Parku Błachańca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Pełnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złozenia oferty Modernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 przy ul. Broniewskiego 27a
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Pełnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zgorzelec na lata 2016 – 2025”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zgorzelec na lata 2016 – 2025”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złozenia oferty Modernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 przy ul. Broniewskiego 27a
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Grupowy przewóz młodzieży ze Zgorzelca do miejsca wypoczynku - ferie zimowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 15.02.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 - 15.02.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 - 31.01.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. - zmiana
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - 15.02.2017 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna