Rejestr zmian w biuletynie

08.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w Zgorzelcu przy ul. Reymonta 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 8 treści SIWZ - 08.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Nr 2 treści SIWZ - 08.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 08.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Nr 4 treści Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia - 08.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 5 treści Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia - 08.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelecwydanych w 2018 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelecwydanych w 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Nr 3 treści Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia - 08.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 826/197/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 825/196/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 4 treści Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia - 08.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 824/195/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 823/194/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 822/193/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 3 treści Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia - 08.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 821/192/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Nr 2 treści Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia - 08.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 2 treści Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia - 08.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 1 treści Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia - 08.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miasta Zgorzelec kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 56/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miasta Zgorzelec kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 57/2018"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 445/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 06 listopada 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr uchwał 2014-2018"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr uchwał 2014-2018

06.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia drogowego ul. Widok w Zgorzelcu - etap I - WZP.271.1.38.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia drogowego ul. Widok w Zgorzelcu - etap I - WZP.271.1.38.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 06.11.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 443/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 października 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 442/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 października 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 444/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 października 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 443/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 października 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 442/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 października 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 441/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 9"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 441/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Program"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 441/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 1-8"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 441/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prognoza"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 441/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 441/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 października 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwala Nr 438/2018 z dnia 25 września w sprawiezmian do Statutu Miasta Zgorzelec."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 440/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 października 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr uchwał 2014-2018"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr uchwał 2014-2018
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelecwydanych w 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelecwydanych w 2018 roku
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 820/191/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 819/190/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 818/189/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 817/188/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 816/187/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 815/186/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta między sesjami RM tj. za okres od 28.08.2018r. do 24.09.2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta między sesjami RM tj. za okres od 28.08.2018r. do 24.09.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna