Rejestr zmian w biuletynie

30.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 12/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokoł Nr 10/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Statutowej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: "Remont oświetlenia drogowego przy ul. Plater, Czachowskiego i Dąbrowskiego w Zgorzelcu" - WZP.271.2.10.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: "Remont oświetlenia drogowego przy ul. Plater, Czachowskiego i Dąbrowskiego w Zgorzelcu" - WZP.271.2.10.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -30.08.2019 r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania w zakresie polityki zdrowotnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokoł Nr 8/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny Zdrowia Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 9/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny Zdrowia Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 10/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny Zdrowia Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Rodziny Zdrowia Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół Nr 9/2019
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Edukacji Kultury Mlodzieży i Sportu Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 10/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Edukacji Kultury Mlodzieży i Sportu Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Edukacji Kultury Mlodzieży i Sportu Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 10/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Edukacji Kultury Mlodzieży i Sportu Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół Nr 10/2019
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Komunalnych Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 10/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokoł Nr 13/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 11/2019 "
Dotyczy dokumentu:
Informacje z realizacji uchwał Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja nr 6"
Dotyczy dokumentu:
Informacje z realizacji uchwał Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 138/106/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 147/115/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta między sesjami RM tj. za okres od 18.06.2019r. do 26.08.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 145/113/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 146/114/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 145/113/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 144/112/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 143/111/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 142/110/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 140/108/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 141/109/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 140/108/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 139/107/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art. 19a. na realizację zadania publicznego pn.DOMOWE zacisze - działania osłonowe dla Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi w Zgorzelcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna