Rejestr zmian w biuletynie

26.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: "Remont oświetlenia drogowego przy ul. Plater, Czachowskiego i Dąbrowskiego w Zgorzelcu" - WZP.271.2.10.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: "Remont oświetlenia drogowego przy ul. Plater, Czachowskiego i Dąbrowskiego w Zgorzelcu" - WZP.271.2.10.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 26.08.2019 r. "
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 81
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 80
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 79
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 80
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 78
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 77
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 76
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 75
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 73
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. do projektu uchwały nr 73.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 73
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 74
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 73
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 72
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 71
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 70
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały nr 69
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR PROJEKTÓW UCHWAŁ 2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr projektów uchwał 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr projektów uchwał 2019 r.

22.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Edukacji Kultury Młodzieży i Sportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Edukacji Kultury Młodzieży i Sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 17 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Statutowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Statutowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: "Remont oświetlenia drogowego przy ul. Plater, Czachowskiego i Dąbrowskiego w Zgorzelcu" - WZP.271.2.10.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: "Remont oświetlenia drogowego przy ul. Plater, Czachowskiego i Dąbrowskiego w Zgorzelcu" - WZP.271.2.10.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 1 - 21.08.2019 r. "
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Burmistrza Miasta Zgorzelec"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna