Rejestr zmian w biuletynie

07.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 22/2017"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 30/2017"

06.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Komunalnych, Mieszkaniowych i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 28/2017"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta między sesjami RM tj. za okres od 28.12.2016r. do 30.01.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet miasta na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 234/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 233/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 232/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 231/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 230/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 229/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 228/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 227/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 226/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Spis treści"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 226/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Spis wykresów"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 226/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "O Wios"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 226/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Spis tabel"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 226/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Autorzy"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 226/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Literatura"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 226/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Udost. informacji"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 226/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podsumowanie"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 226/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Działalnośc kontrolna"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 226/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Działalność laboratoryjna"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 226/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Hałas"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 226/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PEM"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 226/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wody"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 226/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gleby"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 226/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wody"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 226/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wstęp"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 226/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Powietrze"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 226/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "00 Województwo"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 226/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 225/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 7 do 225-2017"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 225/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 6 do 225-2017"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 225/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 4 do 225-2017"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 225/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 4 do 225-2017"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 225/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 2 do 225-2017"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 225/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 3 do 225-2017"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 225/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 1 do 225-2017"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 225/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 224/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rrejestr uchwał 2014-2018"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr uchwał 2014-2018
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miasta Zgorzelec kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół nr XXX/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r."

03.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób uprawnionych do świadczeń na terenie miasta Zgorzelec w okresie od dnia 01.04 2017 r. do dnia 31.12.2017 r.”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - regulamin"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób uprawnionych do świadczeń na terenie miasta Zgorzelec w okresie od dnia 01.04 2017 r. do dnia 31.12.2017 r.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób uprawnionych do świadczeń na terenie miasta Zgorzelec w okresie od dnia 01.04 2017 r. do dnia 31.12.2017 r.”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2017 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR Zarządzeń wydanych w 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w2017 roku
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 450/10/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 449/09/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 448/08/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta w trybie art. 19. Realizacja zadania publicznego pn. " Nasz dom. Ciepły dom-działania osłonowe dla Domu Samotnych Matek w Zgorzelcu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z realizacji uchwał RM podjętych na sesji w dniu 27 grudnia 2016r. i 23 stycznia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Grupowy przewóz młodzieży ze Zgorzelca do miejsca wypoczynku - ferie zimowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -01.02.2017r."

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna