Rejestr zmian w biuletynie

03.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana uszkodzonych w wyniku awarii urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Zgorzelec w latach 2019-2020 - WZP.271.1.46.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 03.01.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.49.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 2 treści SIWZ - 03.01.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.49.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokoły z przeglądów obiektów budowlanych orazbadania sieci hydrantowej - 03.01.2019 r."

02.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Edukacji Kultury Młodzieży i Sportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie - 07.01.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Edukacji Kultury Młodzieży i Sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji ds. Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie - 10.01.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie - 10.01.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Terminy posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Planowane terminy sesji w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "planowane terminy sesji w 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Planowane terminy sesji w 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Planowane terminy sesji w 2019 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.47.2018
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Zgorzelcu - WZP.271.1.43.2018
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.37.2018
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia drogowego ul. Widok w Zgorzelcu - etap I - WZP.271.1.38.2018
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.40.2018
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.

31.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert Gminy Miejskiej Zgorzelec na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei Wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki, edukacyjnej opieki wychowawczej, aktywizacji i edukacji seniorów w 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert Gminy Miejskiej Zgorzelec na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei Wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki, edukacyjnej opieki wychowawczej, aktywizacji i edukacji seniorów w 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert Gminy Miejskiej Zgorzelec na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei Wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki, edukacyjnej opieki wychowawczej, aktywizacji i edukacji seniorów w 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 3/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Zgorzelec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół Nr 3/2018
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Główny specjalista Samodzielne Stanowisko ds. Relacji Inwestorskich Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżąca naprawa oraz konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.33.2018
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni jezdni ul. Poniatowskiego w Zgorzelcu - WZP.271.1.39.2018
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni jezdni ul. Poniatowskiego w Zgorzelcu - WZP.271.1.39.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia - II etap - WZP.271.1.36.2018
Treść zmiany:
Zmiana miejsca położenia - Archiwum 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja/Zapytanie nr 5 radnej A.Skonieczka ws. zadania-dotacja dla Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu-projekt "Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalnego Zgorzelec-Goerlitz Metingpoint Music Messiaen" złozona na sesji w dniu 18 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej A.Skonieczka ws. zadania-dotacja dla Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu-projekt "Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalnego Zgorzelec-Goerlitz Metingpoint Music Messiaen" zgłoszona na sesji w dniu 18 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej A.Skonieczka ws. zadania-modernizacja ul. Konarskiego I etap zgłoszona na sesji w dniu 18 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej A.Skonieczka ws. zadania-modernizacja ul. Konarskiego I etap zgłoszona na sesji w dniu 18 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego M.Szczerbaty ws. ul. Kościuszki zgłoszona na sesji w dniu 18 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek nr 1/2018 radnych R.Droszcza, T.Górala , K.Murmyło ws. wykonania nawierzchni drogi ul. Rzeczki Dolne złozony na sesji w dniu 04 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek nr 2/2018 radnych T.Górala , K.Murmyło ws. wyrównania terenu w okolicy Alei Ujazdiwskiej przy ścieżce rowerowej złozony na sesji w dniu 18 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja/Zapytanie nr 5 radnej A.Skonieczka ws. zadania-dotacja dla Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu-projekt "Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalnego Zgorzelec-Goerlitz Metingpoint Music Messiaen" złozona na sesji w dniu 18 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja/Zapytanie nr 5 radnej A.Skonieczka ws. zadania-dotacja dla Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu-projekt "Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalnego Zgorzelec-Goerlitz Metingpoint Music Messiaen" złozona na sesji w dniu 18 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego M.Szczerbaty ws. ul. Kościuszki zgłoszona na sesji w dniu 18 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej A.Skonieczka ws. zadania-modernizacja ul. Konarskiego I etap zgłoszona na sesji w dniu 18 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego M.Szczerbaty ws. ul. Kościuszki zgłoszona na sesji w dniu 18 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek nr 2/2018 radnych T.Górala , K.Murmyło ws. wyrównania terenu w okolicy Alei Ujazdiwskiej przy ścieżce rowerowej złozony na sesji w dniu 18 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek nr 1/2018 radnych R.Droszcza, T.Górala , K.Murmyło ws. wykonania nawierzchni drogi ul. Rzeczki Dolne złozony na sesji w dniu 04 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pismo z dn. 17.12.2018 r,"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek nr 1/2018 radnych R.Droszcza, T.Górala , K.Murmyło ws. wykonania nawierzchni drogi ul. Rzeczki Dolne złozony na sesji w dniu 04 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna