Rejestr zmian w biuletynie

19.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 11 października 2018r. ws. zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania nr 4 w mieście Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 12 października 2018r. ws. zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania nr 17 w mieście Zgorzelec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 11 października 2018r. ws. zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania nr 4 w mieście Zgorzelec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 12 października 2018r. ws. zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania nr 12 w mieście Zgorzelec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 11 października 2018r. ws. zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania nr 4 w mieście Zgorzelec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o petycjach w 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. rozptrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o petycjach w 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Petycja 8-2018 ws. połączenie chodnika w kilometrze rosnącym od styku ul. Krańcowej i Perłowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja 7-2018 ws. podjęcie działań w zakresie modernizacji ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3 z uwagi na zły stan techniczny konstrukcji.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Petycja 7/2018"
Dotyczy dokumentu:
Petycja 7-2018 ws. podjęcie działań w zakresie modernizacji ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3 z uwagi na zły stan techniczny konstrukcji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelecwydanych w 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelecwydanych w 2018 roku
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 814/185/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja MKW o pełnionych dyżurach w dn.20.10.2018r. i 21.10.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik nabory w Urzędzie Miasta Zgorzelec
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula - nabóry w Urzędzie Miasta Zgorzelec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

15.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do OPZ - cz. 7 - 15.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do OPZ - cz. 6 - 15.10.2018r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do OPZ - cz. 5 - 15.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do OPZ - cz. 4 - 15.10.2018r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do OPZ - cz. 3 - 15.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do OPZ - cz. 2 - 15.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.40.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9B do Opisu Przedmiotu Zamówienia -15.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik do OPZ - cz. 1" na"Załącznik do OPZ - cz. 1 - 15.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do OPZ - cz. 1"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.40.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9A do Opisu Przedmiotu Zamówienia -15.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.40.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.40.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu - 15.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.40.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -15.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.40.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 9 doSIWZ) - 15.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.40.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) -15.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.40.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej -15.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni jezdni ul. Poniatowskiego w Zgorzelcu - WZP.271.1.39.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni jezdni ul. Poniatowskiego w Zgorzelcu - WZP.271.1.39.2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert - 15.10.2018r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni jezdni ul. Poniatowskiego w Zgorzelcu - WZP.271.1.39.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 15.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni jezdni ul. Poniatowskiego w Zgorzelcu - WZP.271.1.39.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - 15.10.2018r."
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelecwydanych w 2018 roku
Dotyczy dokumentu:
REJESTR zarządzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zgorzelecwydanych w 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 813/184/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 812/183/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 811/182/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 810/181/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 809/180/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 808/179/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie BM Nr 807/178/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zaprojektowanie oraz druk materiałów promocyjno - informacyjnych tj. 500 sztuk folderów oraz 1.000 sztuk ulotek (A5) wraz z dokumentacją fotograficzną i dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu pn. ,,Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zaprojektowanie oraz druk materiałów promocyjno - informacyjnych tj. 500 sztuk folderów oraz 1.000 sztuk ulotek (A5) wraz z dokumentacją fotograficzną i dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu pn. ,,Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: ,,Ogłoszenie prasowe o zakończeniu realizacji projektu pn. ,,Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dokonanym wyborze"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: ,,Ogłoszenie prasowe o zakończeniu realizacji projektu pn. ,,Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap II"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna